Oplever du fejl? Send os en e-mail

Kodriverlaug på engene ved Idrætshøjskolen Bosei

Puliceret af Carsten Petersen | D. 4. marts 2024 | I

Vil du være med til at passe en ko, få lækkert kød og hjælpe naturen? Stiftende generalforsamling 20. marts!

Idrætshøjskolen Bosei søger folk, der vil være del af et Kodriverlaug. Et Kodriverlaug går ganske kort fortalt ud på, at man passer de køer, man senere spiser. På den måde sikrer man sig, at køerne har haft et godt liv samt et udbytte af godt og billigt kød.

Idrætshøjskolen Bosei vil gerne have køer til at afgræsse skolens arealer, fordi det fremmer den danske biodiversitet. Vi vil rigtig gerne inddrage de lokale beboere i området, så du og din familie kan blive en del af et fællesskab, der dels tilser køerne og sørger for at indhegning er intakt.

I fællesskabet i et kodriverlaug afspejles mange af højskolens værdier, og derfor synes vi, at det er den optimale løsning.

Vi har viden, erfaring og plads på skolen, som vi gerne vil dele med det kommende laug.

Hvorfor skal du være med?

 • Fordi du ønsker at gøre noget godt for naturen. Den danske biodiversitet er under pres, og netop afgræsning kan være med til at genoprette den danske natur. Vordingborg Kommunes biologer har hjulpet os, og deres vurdering er, at græssende køer er det helt rigtige for biodiversiteten i området.
 • Fordi du vil vide, hvor dit kød kommer fra, hvilken kvalitet du får, og fordi det er vigtigt for dig, at dyrene lever et godt liv, mens de er her.
 • Fordi du ønsker en tættere tilknytning mellem forbruger og producent – og et mere naturligt forhold til dine egne fødevarer. Og så er det sjovt at tage ud at besøge sine ”egne” køer.
 • Fordi du ønsker at være en del af et fællesskab, hvor du kan møde andre mennesker, som du måske ikke normalt møder. Hvornår taler en skuespiller med en bygningsarbejder? Det gør de, når de i fællesskab klipper hegn eller mødes med madkurven en sommeraften for at se dyrene i øjnene.

Alt det opfylder et Kodriverlaug, og så er det er sjovt, hyggeligt og lærerigt for både børn og voksne.

Det giver bare virkelig god mening.

Køerne der skal afgræsse området skal være af racen Belted Galloway. Racen er udvalgt af Vordingborg Kommunes biologer på baggrund af et roligt temperament, og optimal græsning i forhold til biodiversiteten.

 Hvilke opgaver bliver der for medlemmerne af kodriverlauget?

 • Opstart af kodriverlauget.
 • Intern kommunikation og planlægning af medlemmernes opgaver.
 • Turnus tilsyn af køerne. Man sikrer at de har det godt – tilkalde dyrlæge hvis uheldet er ude.
 • Tilse hegnet og sørger for at slå og holde hegnet frit af planter.
 • Hjælpe med at indfange køerne, når de skal køres til slagtning.

Mængden af arbejdsopgaver afhænger selvfølgeligt af antallet af medlemmer, så jo flere vi er – des mindre arbejde.

 Idrætshøjskolen Bosei sørger for at søge fondsmidler til

 • Opsætning af hegn.
 • Opsætning af læskur til dyrene.
 • Opsætning af skur til opbevaring af udstyr til vedligehold af hegn og indfangning af køerne.
 • Opsætning af drikkekopper, så der automatisk er vand til dyrene – også om vinteren når frosten kommer.

Når vi søger fondsmidler til at starte projektet op, bør vi vise, at det er et realistisk projekt, og derfor går vi allerede nu i gang med at udbrede det glade budskab og undersøge, hvor mange, der gerne vil være med i et lokalt kodriverlaug.

Seneste nyt i projektet:

Kontakt: Helle Rolighed, højskolelærer på Idrætshøjskolen Bosei for mere information.

Opfølgende møde og stiftende generalforsmaling d. 20. marts kl. 16.00

Vi inviterer til møde omkring opstart af kodriverlaug d. 20. marts kl. 16.00. På mødet vil Lise og Jesper, som driver Skippergården i Roneklint, fortælle om, hvordan de kan hjælpe kodriverlauget i gang. Kodriverlauget vil have mulighed for at købe eller leje køer af Skippergården. Lise og Jesper fortæller deres historie om, hvordan de fik køer og om, hvordan de kan hjælpe kodriverlauget i gang, samt forskelle i pris på de to forskellige løsninger.

Der vil være stiftende generalforsamling kl. 17.00 for jer, der har interesse. Idrætshøjskolen Bosei sørger for lokaler til dette møde.

Praktisk guide for kogræsseforeninger” – udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening

Informationsmøde 23. januar – resumé:

Idrætshøjskolen Bosei ønsker at stille areal til rådighed for et kodriverlaug, da afgræsning på området vil øge biodiversiteten på området.

Idrætshøjskolen Bosei vil søge fonde til: Hegn, shelter til køerne, skur til opbevaring af udstyr og vandingssystem. Idrætshøjskolen betaler for strøm til hegnet.
Derudover søges der penge til: Bålhytte og sheltere samt udstyr til biologiundervisning og oplysningsskilte om naturen.

Kodriverlauget skal være ansvarlig for køerne, Stå for løbende vedligehold af hegn og shelter og skur. Kodriverlauget skal være en selvstændig forening uafhængig af Idrætshøjskolen Bosei.

Dansk idrætshøjskole. Med et japansk twist.

De indbydende lokaler, overraskende rum, lækre sportsfaciliteter, de smukke omgivelser og den helt særlige stemning opleves bare bedst 'live'. Vi vil derfor gerne invitere dig på besøg til en rundvisning og en lækker frokost.

Se dine muligheder, få svar på dine spørgsmål - og ikke mindst mulighed for at sikre DIN plads på et af de kommende semestre.

Rundvisningen er dog helt uforpligtende og vi betaler selvfølgelig gerne dine udgifter til transport.

Vi glæder os til at møde dig!

Book en rundvisning Tilmeld dig et ophold