Oplever du fejl? Send os en e-mail

Bosei Student Association (BSA)

BSA er en organisation dannet af eleverne fra Idrætshøjskolen Bosei, og er for alle elever - nuværende som tidligere. Denne organisation hjælper med at skabe nye venskaber og sociale relationer, blandt de nuværende og tidligere elever på tværs af semestrene, gennem aktiviteter og et socialt/festligt samarbejde.

Rammerne for BSA

BSA motiverer især til aktiviteter indenfor kampsport og fitness/sport og samvær imellem dansk og japansk kultur.

Værdierne af BSA stammer fra de værdier sat af Idrætshøjskolen Bosei.

Medlemskabet i BSA er automatisk for alle studerende på Idrætshøjskolen Bosei som har deltaget i enten forårs- eller efterårssemesteret.

Generalforsamlingen for elevforeningen er af den højeste autoritet. Denne generalforsamling bliver afholdt hvert år i løbet af Bosei studenterfestival.

Ting vi gør

Hvert år organiserer BSA en festival, hvor tidligere elever kan genforenes med skolen og dens værdier, for at genfinde deres Bosei ånd. Festivalen forløber på en weekend, typisk i april/maj måned, og er en uforglemmelig begivenhed hvert år.

Da BSA er en relativ ny elevforening, har projekterne indtil videre været af en mindre kaliber, med det formål at etablere et godt fundament for større projekter i fremtiden.

Informationer omkring bestyrelsen

Bestyrelsen i BSA består af tidligere elever såvel som nuværende. Det er bestyrelsens opgave at sørge for at elevernes ønsker bliver hørt, samt arrangementer såsom Bosei studenterfestival, bliver afholdt på den bedst mulige måde, for at sikre en fantastisk begivenhed.

In english…

The BSA is an organization formed by the students of Bosei, for the students of Bosei.

The organization works as a catalyst for creating friendships and social bonds among current and former students across semesters through activities and social/festive The association particularly encourages activities in the areas of martial arts and sports/fitness, along with interaction between the Japanese and Danish culture.

The values of the association originate from the values set by Bosei Sports College.

Membership in the BSA is automatic for all students of Bosei Sports College who have attended either the Spring or Fall semester.

The general assembly of the student association is the highest authority. The general assembly is held every year during the Reunion Festival.

Stuff we do

Every year the BSA organizes a Reunion Festival, where former students can rejoin the school and subjects and find their Bosei spirit once again. This festival lasts a weekend, usually in April/May, and is a memorable event each year.

As BSA is a relatively new student union, the projects so far have been of smaller size, with the aim to establish a good foundation for bigger projects in the future.

About the board

In the BSA, there’s a board. The board consists of former students as well as current students. It’s the board’s job to make sure the wishes of students are being heard and that arrangements, such as the reunion-festival, are carried out on the best way possible to insure an awesome event.

Dansk idrætshøjskole. Med et japansk twist.

De indbydende lokaler, overraskende rum, lækre sportsfaciliteter, de smukke omgivelser og den helt særlige stemning opleves bare bedst 'live'. Vi vil derfor gerne invitere dig på besøg til en rundvisning og en lækker frokost.

Se dine muligheder, få svar på dine spørgsmål - og ikke mindst mulighed for at sikre DIN plads på et af de kommende semestre.

Rundvisningen er dog helt uforpligtende og vi betaler selvfølgelig gerne dine udgifter til transport.

Vi glæder os til at møde dig!

Book en rundvisning Tilmeld dig et ophold