Idrætshøjskole på Bosei - velkommen! Oplever du fejl? Send os en e-mail

BevægelsesMENTOR Uddannelsen

FORDYBELSE I BARNETS BEVÆGELSESUDVIKLING, MOTORIK & LÆRING

• Arbejder du med børn i alderen 0-10 år?
• Oplever du børn der har svært ved at være med i legen?
• Har du børn der har svært ved at huske det de lærer?
• Er du træt af uro i børnegruppen? Eller kender du sensitive børn, der let bliver overvældede?
• Er du udfordret, når dine børn ikke holder rigtigt på blyanten?

BevægelsesMENTOR Uddannelsen – indhold og datoer efterår 2019:

Modul 1 og 2: Legemodellen teori og praksis  | Torsdag d. 22. august – fredag d. 23. august
Modul 3 og 4: Observation af børn gennem leg | Torsdag d. 19. september – fredag d. 20. september

Modul 5 og 6: Hvordan støtter vi børns udvikling gennem leg? |Torsdag d. 31. oktober – fredag d. 1. november
Eksamen og certificering: | Onsdag d. 27. november og torsdag d. 28. november.

Mellem modulerne:
Casearbejde i praksis (ca. 1 time pr. uge)
Online videoundervisning teoribaggrund før næste modul (ca. 1 times video)

Uddannelsen inkluderer:
• 6 live moduler
• online undervisning mellem modulerne
• Lukket Facebookgruppe med mulighed for daglig sparring
• Undervisningsmateriale
• BevægelsesMENTOR mappe
• Certificering
• Et halvt års deltagelse på MENTOR-forløbet – 3 live dage i 2020

BevægelsesMENTOR Uddannelsen giver dig inspiration og kompetencer som gør dig i stand til at bruge legen
til at skabe bedre trivsel og læring for børnene.

Det er et individuelt uddannelsesforløb med fordybelse i barnets bevægelsesudvikling, motorik og læring
for børn 0-10 år.

 

BevægelsesMENTOR Uddannelsen giver dig kompetencer som gør dig i stand til at:

• Spotte og hjælpe børn med motoriske-, opmærksomheds- og læringsmæssige udfordringer ud fra en kropslig indfaldsvinkel
• Arbejde med børns udfordringer udfra en ressourceorienteret tilgang
• Forstå kroppen udfra en helhedsorienteret indfaldsvinkel
• Lave bevægelseslege med vision
• Tilrettelægge forløb med leg og bevægelse til målgruppen 0-10 år

Legen er et omdrejningspunkt på BevægelsesMENTOR uddannelsen. Gennem visionær leg kan vi stimulere børns alsidige udvikling.

Uddannelsen er bygget op omkring Legemodellens fire temaer: fysisk, kognitivt, socialt og psykisk og tager udgangspunkt i den seneste nye forskning indenfor de fire områder.

Leg kan booste motorik, glæde, trivsel, forudsætninger for boglig læring og social inklusion. For at lykkes med det, så er der dog behov for at vi kender fagligheden bag, og vi skal være bevidste om hvordan vi gør det i praksis.

En BevægelsesMENTOR er institutionens eller skolens ressourceperson indenfor krop og bevægelse.
En ting er at få viden og værktøjer, og en anden ting er at få det implementeret og forankret i hverdagen. Vi arbejder fra dag 1 med, hvordan vi kan forankre din nye viden i hverdagen med børnene. Vi sikrer, at du er klar til at bruge de nye værktøjer og viden så snart du møder børnene igen.

Chalotte Runge er fysioterapeut og Bach. Scient i idræt, grundlægger og ejer af Motorikcenter.dk, der afholder denne uddannelse, som derfor ikke er et højskolekursus.

Chalotte brænder for at være med til at forankre mere krop og bevægelse i børns og voksnes hverdag. Hendes ekspertområde er forankring af bevægelse i praksis og særligt i forhold til, hvordan man får de kropsusikre og urolige børn inkluderet. Chalotte har grundlagt Bevægelses- MENTOR Uddannelsen, hvor hold 6 starter august 2019 her på Idrætshøjskolen Bosei. Få mere information på www.motorikcenter.dk

Læs mere om selve uddannelsen her

Dansk Idrætshøjskole. Med et japansk tvist.

Book en rundvisning Tilmeld dig et ophold