Idrætshøjskole på Bosei - velkommen! Oplever du fejl? Send os en e-mail

Persondataforordning ved tilmeldinger

Vi gør opmærksom på, at vi i forbindelse med den sædvanlige administration af opholdet på Idrætshøjskolen Bosei foretager elektronisk behandling, herunder pligtmæssig videregivelse af de personoplysninger som er nødvendige i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om almindelige personoplysninger, artikel 10 straffeattester og eventuelt artikel 9 om særlige personoplysninger.

Med din accept, giver du dit samtykke, i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 pkt. a, samt artikel 9 stk. 2 pkt. a til, at vi kan behandle dine personoplysninger for at kunne opfylde Idrætshøjskolens forpligtigelser i forhold til dit ophold og din deltagelse på skolen.

Videregivelse af personoplysninger vil i den forbindelse kunne ske til:

  • UU Vejledning
  • Danmarks Statistik
  • Kulturministeriet/Undervisningsministeriet
  • Skolens revisor

Dit samtykke omfatter også, at vi kan bruge et billede til præsentation af dig på skolens intranet. Samtidig giver du ligeledes samtykke til at videoer og fotos, enten som situationsbilleder eller portrætbilleder, der bliver produceret i løbet af højskoleopholdet, må offentliggøres til markedsføring for Idrætshøjskolen Bosei på f.eks. hjemmeside, skolens Facebook side, YouTube kanal og Instagram profil eller lignende. Desuden giver du samtykke til markedsføring på tryksager, som f.eks. nyhedsbrev, velkomstfolder eller andet eksternt målrettet informativt materiale.

Videregivelse af dine personoplysninger udover hvad der er beskrevet oven for vil kræve et nyt konkret samtykke.

Vi vil løbende slette personoplysninger, som ikke er nødvendige for at vi kan opfylde vores forpligtelser i forhold til dit ophold og din deltagelse på skolen.

Sletning af personoplysninger vil blive foretaget efter de almindelige forældelsesregler, der gælder i Danmark.

Hvis vi af en eller anden grund vil opbevare personoplysninger ud over forældelsesfristen, vil vi informere dig om det.

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at sende os en mail med besked om, at du trækker dit samtykke tilbage.

Hvis du trækker samtykket tilbage, må du regne med, at det kan betyde, at dit ophold på Idrætshøjskolen Bosei skal bringes til ophør, da Idrætshøjskolen på visse områder ikke vil kunne leve op til vores forpligtelser som højskole.

Dansk Idrætshøjskole. Med et japansk tvist.

Book en rundvisning Tilmeld dig et ophold