Idrætshøjskole på Bosei - velkommen! Oplever du fejl? Send os en e-mail

Ta' på højskole og bliv klar til Politiskolen - både fysisk og mentalt

Drømmer du om at blive politibetjent eller politikadet og at arbejde inden for Politiet? Vælger du Politilinjen her på vores højskole, sikres du dét indhold, som du vil få brug for, når du skal klatre igennem nåleøjet til Politiskolen: Styrketræning, kampsport, boglig og mental forberedelse, konditionstræning, svømning og livredning. Det hele bliver bundet sammen med en masse politirelevante aktiviteter.

Hos os bliver du naturligivs undervist af en aktiv politimand! Dette sikrer dig maksimal forståelse og oplevelse af dine kommende opgaver hos Politiet. Realisér din drøm! Få afklaring på hvor du står fysisk, psykisk og socialt i forhold til uddannelsen som politibetjent eller politikadet.

Idrætshøjskolen Bosei samarbejder med Politiet. Du forberedes på kravene til at:

Bestå den fysiske prøve på Politiskolen

Bestå den krævende holdopgave

Blive mentalt parat til udfordringerne hos Politiet

Kunne forsvare dig selv og passificere folk gennem vores kampsport. Se alle optagelseskrav på Politiets hjemmeside. Bosei er den eneste højskole, hvor du reelt kan træne kampsport

Få 19 ugers boost i efteråret fra 7. august 2019! Rejser til Japan, Californien og Nordeuropa samt skitur til Norge!

Ring og hør hvordan på 55 90 90 90 eller læs mere her.


Kom med på rundvisning! Se vores faciliteter og mærk den særlige stemning på Bosei.

Højskolens Politi-linje sikrer dig fysisk træning, kampsport, boglig viden - samt at du rent faktisk bliver undervist af en aktiv politibetjent

Politirelevante events

Sammen med din underviser på højskolen, der til dagligt arbejder i Politiet, vil du deltage i essentielle aktiviteter med højskolen ude af huset – fx:

 • Besøg på en lokal politistation – hør om muligheder og udfordringer
 • Retten – oplæg fra jurist om aktuel sag – overvære sag frem til dom
 • Skydebane – bliv fortrolig med pistol og ammunition
 • Besøg udlændingekontrolafdelingen i Rødby Havn
 • Færdselsafdeling – oplev de forskellige køretøjer
 • Falck – oplæg om Ambulance, Brand og Redning
 • Beredskabsstyrelsen – brandslukning i praksis
 • IT-kriminalitet – hvad kan du gøre i Politiet
 • Lufthavnskontrol – Sikkerhed bag facaden
 • Figurantøvelser – fx på Storebæltsbroen
 • Køreteknisk anlæg – kom selv bag rattet
 • Hundeafdeling – patrulje og narkohund
 • Fængelsbesøg i et moderne fængsel

Fysisk træning

På Idrætshøjskolen Bosei sikres du den træning, der kan gøre dig i stand til at klare den fysiske prøve på Politiskolen.

Undervejs i højskoleopholdet får vi besøg af fysiske bedømmere fra politiet, som vil gennemføre den fysiske prøve med dig og give dig feedback. Du kan derfor stille spørgsmål og få en fornemmelse af den faktiske prøve på Politiskolen, inden du reelt skal testes. Med andre ord: Den test, du træner dig op til og gennemprøver på Bosei, er den samme test, som du skal gennemføre på Politiskolen.

Den fysiske træning på Bosei vil være målrettet optagelsesprøven og bestå af:

 • Konditionstræning med terrænløb, almindelig løb, interevalløb og barmarkstræning,
 • styrketræning og koordinationstræning

Derudover foretager vi løbende test, så du hele tiden kan følge din udvikling og til sidst vide, om du kan gennemføre Politiets test eller ej.

Som et ekstra plus i pakken får du desuden mulighed for træning i svømning, livredning og kampsport.

Boglig og mental træning

For at blive optaget på Politiskolen er det af afgørende betydning af du har et ‘godt dansk’ og at du er god til at analysere og samarbejde. Derfor giver Bosei dig relevant viden og opdaterer dig på dine danskfaglige kundskaber, så du bliver klar til at bestå de test, som Politiskolen kræver.

Den mentale del er også vigtig i din parathed og her får detafgørende betydning, at du vælger en højskole, hvor det rent faktisk ER en politibetjent, der underviser dig. Kun herved får du det bedste billede af livet som politibetjent eller politikadet. Under vores besøg på den lokale politistation, statsfængsel mv. får du endnu en mulighed for at spørge ind til jobbet indenfor Politiet og Beredskabet.

I undervisningen gennemgår vi:

 • at skrive den ‘gode’ ansøgning
 • indsamle data til CV
 • Politiets dikat
 • læseforståelse
 • Almen nyhedsviden
 • Cases

Kampsport

Kampsport er en naturlig del af Politiskolen og et værktøj hos enhver politibetjent eller politikadet.

Idrætshøjskolen Bosei er den eneste højskole i Danmark, hvor du reelt kan træne kampsport. Udover den træning som du automatisk får på Politilinjen, så kan du træne judo (som Politiet benytter), karate-do, taekwondo, selvforsvar og martial arts fitness flere gange om ugen.

DET DER PLEJER AT STÅ MED SMÅT

Priser & praktisk information

Start for Højskoleophold

Efterårsholdet 2019 starter onsdag den 7. august (varighed: 19 uger).

Forårsholdet 2020 starter søndag den 5. januar (varighed: 24 uger).

Efterårsholdet 2020 starter onsdag den 9. august (varighed: 19 uger)

Alle kan komme på højskole. Det kræver ingen forudgående uddannelse eller lignende. Det eneste krav er, at man er fyldt minimum 17½ år, den dag semesteret begynder. De fleste elever er mellem 18 – 25 år, men vi har også gode erfaringer med elever, som er i 30erne og 40erne.

Priser

Højskoleopholdet koster kr. 1.540,- pr. uge.

Forårskurset 2019 koster kr. 21.560,- for 14 uger.

Efterårskurset 2019 koster kr. 29.260,- for 19 uger.

Forårskurset 2020 koster kr. 36.960,- for 24 uger.

Efterårskurset 2020 koster kr. 29.260,- for 19 uger.

Prisen dækker indkvartering på dobbeltværelse med trådløst internet samt fuld forplejning alle ugens 7 dage, undervisning samt eget fritidsforbrug af gaming room, japansk bibliotek, fitnessrum, idrætsfaciliteter, svømmehal etc.

For norske elever, der søger via Lånekassen.no kan det oplyses, at af ugeprisen på kr. 1.540 udgør undervisning (skolepenge) = 1.047 (68%).

 

Prisen omfatter ikke de rejser som idrætshøjskolen tilbyder.

Alle elever indbetaler ved opstart yderligere kr. 3.500,- til en rejsekonto. Dette beløb reducerer enten elevens endelige egenbetaling ved de lange studierejser eller konverteres til en kortere studietur til en europæisk storby indenfor samme periode.

Det samme gælder kr. 1.000,– som dækker udgifter til materialer og lignende i forbindelse med den almindelige undervisning i løbet af semesteret.

Når du tilmelder dig et højskoleophold, betaler du et tilmeldingsgebyr på kr. 1.000,-.  Det dækker administrative omkostninger og refunderes ikke.

Enkelte kommuner giver støtte til højskoleophold – ring til din kommune og forhør dig. Du kan læse mere om støtte til højskoleophold her.

Sådan ser en typisk uge ud

Skemaet er vejledende!

Det endelige skema for dit hold vil blive udarbejdet efter introduktionsugen, når alle eleverne har valgt fag.

Der vil desuden være en masse aktiviteter ud over skemaet, hvor der er åbent i svømmehallen, lejrbål i skoven, teceremoni og meget mere. Du vælger et fag i hver blok. Undervejs vil det blive muligt at skifte fag i nogle blokke.

SKEMA_web

Mentorstøtteordning på Bosei

Hvis du er henvist til at tage på højskole via en UU-vejleder, er der mulighed for at få støtte via mentorstøtteordningen.

Unge uden ungdomsuddannelse mellem 17½ – 25 år, der er i risiko for aldrig at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse kan – som led i en uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning – tilbydes at deltage i et afklarende og udviklende højskoleforløb med henblik på overgang til en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Elever under EGU er ikke omfattet af ordningen.

Mentor-eleven bliver tilknyttet en certificeret mentor (en lærer på højskolen med mentor-uddannelse), som tager samtaler med eleven efter behov (min. 1 gang ugentlig) – og har samtidig en kontaktlærer i sin gang-gruppe.

Samtalerne tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation, og mentoren fungerer som en slags katalysator, der kan hjælpe den unge til at blive klogere på sig selv og omverdenen.

Udgangspunktet er at forsøge at hjælpe den unge til at blive mere afklaret i forhold til et fremtidigt liv og uddannelse.

Tilmelding skal ske via ansøgningsformularen på Boseis hjemmeside. En underskrevet uddannelsesplan udarbejdet sammen med UU-vejleder eftersendes eller mailes til skolens kontor.

Du får vejledning både individuelt og i grupper på Bosei

Som elev på Idrætshøjskolen Bosei bliver du allerede den første aften placeret i en Bosei-gruppe sammen med 10-12 andre elever.

Til hver Bosei-gruppe er der tilknyttet en kontaktlærer, som i løbet af dit højskoleophold deltager og afvikler 3 samtaler sammen med dig. Den første samtale er fælles og foregår i din Bosei-gruppe. De efterfølgende to samtaler er personlige samtaler, hvor kun du og din kontaktlærer er til stede.

Ved den første samtale, som afholdes indenfor den første uge af dit ophold, skriver du oftest et forventningsbrev, som din kontaktlærer opbevarer til senere brug ved kommende møder. Dette brev kan til tider også erstattes af et referat af den samtale i har haft.

I forventningsbrevet/ i samtalen med din Bosei-lærer skriver eller fortæller du om dine forventninger til opholdet på Bosei, hvilke delmål og mål du gerne vil opnå. På dette første møde taler I også om dit uddannelsesmæssige udgangspunkt og hvad dine fremtidsplaner måtte være.

Samtale nr. to er en opfølgning på den første samtale, for sammen at finde ud af, om du følger dine mål og planer eller om der måske er behov for justeringer. Men i denne samtale bliver vi også lidt mere konkrete med hensyn til afsøgning og vejledning mod dine kommende studie-og jobmuligheder.

Den tredje og afsluttende samtale er en slut-evaluering, hvor vi reflekterer over, hvor vidt du er kommet et stykke videre frem mod dine mål – eller måske ligefrem har fået indfriet nogle af dine forventninger. Vi tager temperaturen på dine fremtidsplaner og ser om de holder og slutteligt hjælper vi dig med kommentarer til din kompetencebeskrivelse, hvis du har lyst til -og mod på at skrive sådan en.

På Bosei tror vi på, at disse tre ovenstående samtaler er yderst vigtige for både dig som elev, men også for os som højskole – og derfor er samtalerne obligatoriske for både dig og os.

Det er yderst vigtigt, at du tager samtalen seriøst og har forberedt dig og kommer relevante input, da det jo er dit liv og din fremtid, det primært handler om.

Men bare rolig; samtalerne foregår under stille og hyggelige former. Ja – vi tror faktisk, at du kommer til at se frem til disse. Og husk også, at du altid i det daglige kan få råd og vejledning om fremtidige uddannelsesmuligheder af enten højskolens studievejleder, din kontaktlærer eller af en af skolens andre undervisere.

Èn gang i hvert semester får skolen besøg af en ekstern studievejleder fra Studievalg Sjælland, som via et oplæg guider og vejleder eleverne frem mod deres fremtidige studievalg.

Denne studievejleder stiller sig efterfølgende til rådighed for personlig vejledning, sparring og opklarende spørgsmål fra skolens elever.

 

Gruppevejledning

Enkelte lektioner i skolens fællestimer er reserveret til gruppevejledning.

I disse timer får eleverne mulighed for at dele deres historier og mål med de andre højskoleelver, og får derigennem opøvet selvværd og skabt

nye indsigter. Den fælles gruppevejledning er ud fra den overbevisning, at vi alle har potentialet til at udfordre og inspirere hinanden til afklaring og valg.

Ofte vil højskolekammerater stå med nøjagtigt de samme bekymringer om fremtiden og uddannelsesvalg som man selv gør, og chancen for at løse tingene gennem en fælles perspektivering, kan mange gange vise sig at være den bedste.

I disse seancer vil der naturligvis også være flere af skolens lærere tilstede, klar til at hjælpe til i processen.

Vi fokuerer på at servere en sund og varieret kost

På Idrætshøjskole Bosei bliver der taget hånd om hele din krop. Det betyder, at vi har udarbejdet en kostpolitik, som du kan læse om herunder. Kostpolitikken drejer sig både om antallet af måltider og uforarbejdede råvarer, men også om kulturen omkring mad.

 • Vi laver maden med tanke på kostrådene. Det er så op til eleverne at sammensætte måltidet hensigtsmæssigt.
 • Vi sikrer variation i maden ved at tage eleverne og personalet med på råd, når maden skal planlægges.
 • Der er en vegetardag om ugen.
 • Vi serverer tre måltider om dagen. Derudover er der frugt og grovboller om eftermiddagen.
 • Som regel er der et varmt måltid, som bliver serveret til frokost.
 • Til frokost er der som regel en kødret, en suppe og to slags grønt tilbehør.
 • Der er kage til caféaftenen, som bliver holdt en gang om ugen.

Vores krav til de råvarer vi bruger

 • Vi bruger næsten kun friske og uforarbejdede råvarer. Det er kun ærter og majs, vi køber fra frost.
 • Vi bager vores eget rugbrød, franskbrød og morgengrovboller.
 • Derudover fremstiller vi vores egen marmelade og müsli.

Vores madkultur

 • Hvis eleverne absolut vil have ketchup til maden, må de selv hente det i køkkenet.
 • Vi synliggør højtider og traditioner gennem maden. Bl.a. ved at servere and mortensaften.
 • Eleverne hjælper til med servering, oprydning og opvask.

Hensyn og service

 • Vi vil gerne have forslag til mad fra eleverne. Det gør det mere spændende at lave mad til dem.
 • Vi tager hensyn til allergi og sygdom.
 • Vi tager hensyn til vegetarer.
 • Vi tager hensyn til trosbetingede kostvaner.

 

Vi håber, at vi ved hjælp af denne kostpolitik kan åbne elevernes øjne for nye oplevelser i madens verden.

Er der nogen regler?

Ja, men ikke mange:

 • Brug af ulovlige rusmidler (herunder cannabis) er forbudt.
 • Alle Boseis lokaler og værelser er røgfrie. Rygning foregår udendørs.
 • Deltagelse i morgensamlinger og de fag, du har valgt, er obligatorisk.
 • Du deltager i oprydning i spisesalen og opvask samt i rengøring af din bogruppes fælles faciliteter (bl.a. badeværelser).
 • Husdyr er desværre ikke tilladt.

Kan man vaske tøj på Bosei?

Ja, der er vaskemaskiner, tørretumblere og tørrerum i kældrene under elevboligerne. Det er billigt at vaske tøj på Bosei – ca. kr. 20,- pr vask inkl. vaskepulver.

Hvad med sengetøj?

Du skal selv medbringe dyne, pude og sengelinned (lagen, pudevår og dynebetræk). I begrænset omfang kan du evt. leje det på skolen.

VI HAR FOKUS PÅ SOCIALT SAMVÆR

Højskolelivet

Højskole handler om at leve sammen med andre mennesker, som går op i nogle af de samme ting som dig.

Besøg højskolen og fornem selv de fantastiske oplevelser og mennesker, der venter dig her på Bosei.

Vi glæder os til at se dig

Book en rundvisning Tilmeld dig et ophold